Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Mediaid

Senest ændret 01.06.2018

Hos Mediaid behandler vi personoplysninger, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi behandler kun personoplysninger med hjemmel i lovgivningen og kun oplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde bestemte formål. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger

Mediaid er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Da vi også behandler data på vegne af vores kunder er vi også databehandlere. Du kan finde vores kontaktoplysninger her

Behandling af personoplysninger for kunder og samarbejdspartnere

Vi behandler persondata med henblik på at drive vores virksomhed og imødekomme indgåede samarbejdsaftaler. Data behandles i henhold til hjemmel i EU’s persondataforordning, og vi opbevarer kun data, der er nødvendige til vores formål. I de tilfælde, hvor vi er databehandler behandler vi persondata på vegne af og efter instruks fra den dataansvarlige. Vi behandler disse persondata:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Virksomhedsnavn
 • Adresseoplysninger
 • Oplysninger du har sendt via e-mail, kontaktformular på vores hjemmeside eller oplyst telefonisk.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

Vi indsamler oplysninger på tre måder:

 • Vi behandler data på vegne af vores kunder og indsamler derfor oplysninger via disse.
 • Vi indsamler selv offentligt tilgængelige oplysninger
 • Du videregiver selv oplysninger til os.

Formål

De indsamlede oplysninger anvendes alene til disse formål:

 • Levering af vores ydelser.
 • Administration af din relation til os.

 Videregivelse af dine personoplysninger

Vi benytter en række leverandører af diverse it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger tilstrækkelig beskyttelse.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Generelt opbevarer vi personoplysninger i det tidsrum, der er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen, fx af regnskabsmæssige årsager, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

Personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med aftaler om levering af vores ydelser opbevares så længe det er relevant for vores kundeforhold og for at vi bedst muligt kan imødekomme dine behov for vores ydelser, dog maksimalt 10 år. Herefter slettes de.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med forespørgsler via kontaktformularen på vores hjemmeside opbevares maksimalt i et år. Herefter slettes de.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du oplever, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den seneste ændringsdata er angivet øverst i privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.